Gulde Line

certyfikaty językowe

CAE - Certificate in Advanced English

Czym jest CAE?

CAE jest certyfikatem poświadczającym średniozaawansowane umiejętności we władaniu językiem angielskim. Certyfikat ten jest uznawany I respektowany na całym świecie, honorowany jest przez MEN a także Urząd Służby Cywilnej, CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie. Certyfikat jest ważny bezterminowo.

Przygotowanie do egzaminu CAE trwa od 750-800 godzin.
Egzamin składa się z 5 części:

 • reading: (czytanie - 75 minut) - 4 części (każda po około 45pytań) pytania mają na celu sprawdzenie poszczególnych umiejętności związanych z rozumieniem czytanego tekstu. Pytania mogą występować jako test wielokrotnego wyboru - czyli tekst a później odpowiedzi do niego ( a,b,c,d ), uzupełnianie tekstu, każdy z tekstów do przeczytania składa się z 650-700 znaków.
 • writing: (pisanie - 2 godz.) - 2 pod części, z czego jedna jest obowiązkowa. Część obowiązkowa polega na napisaniu 1 tekstu o długości 250słow lub 2 tekstów pierwszy 200 słów drug 50. Teksty mają być w charakterze listów urzędowych, raportów, notatek, instrukcji, wskazówek, recenzji lub artykułów prasowych.
 • zastosowanie struktur językowych: (English in Use - 90 minut) - 6 części połączonych w 3 sekcje, zadania obejmują uzupełnianie pustych miejsc w tekście na zasadzie swoich własnych odpowiedzi lub uzupełnienie jedną z wielu podanych możliwości., innymi zadaniami z którymi możemy się zetknąć w tej części to: korekta błędów, słowotwórstwo, zmiana stylu, tekstu.
 • listening: (słuchanie - 45min.) - 2 części, w części pierwszej materiał odsłuchujemy dwukrotnie natomiast w 2 drugiej tylko raz. Zadania do słuchanego tekstu to: wypełnianie formularza, robienie notatek, dopasowanie prawidłowej odpowiedzi. Teksty które usłyszymy to przeważnie wykłady, komunikaty, przemówienia, audycje radiowe, wiadomości na sekretarce.
 • speaking: (mówienie - ok. 14min.) - kandydaci zdają w parach i są oceniani są przez dwóch egzaminatorów, część podzielona na 4 sekcje. W sekcji pierwszej kandydaci rozmawiają ze sobą - o szkole, wakacjach, rodzinie, zainteresowaniach. W sekcji drugiej każdy kandydat omawia i porównuje fotografie które zostały mu przedstawione, sekcja 3 jest wykonywana przez kandydatów wspólnie a w ostatniej prowadzą dyskusje z egzaminatorami na zadany temat.

Terminy egzaminów CAE

Terminy egzaminów w sesji letniej 2008:
Zapisy w dniach od 3 do 14 marca.

Egzaminy w dniach:

 • Części pisemne (Część 1, 2 i 3): 10 czerwca (Warszawa i Kraków); 14 czerwca;
 • Część ustna i ze słuchu (Część 4 i 5): od 19 maja do 22 czerwca.

Terminy egzaminów w sesji zimowej 2008:

 • Części pisemne (Część 1, 2 i 3): 6 grudnia; 9 grudnia (Warszawa i Kraków);
 • Części ustna i ze słuchu (Część 4 i 5): od 14 listopada do 14 grudnia.

Testy CAE

Najważniejszym etapem przygotowania się do egzaminu jest systematyczne rozwiązywanie testów egzaminacyjnych, pomaga to zorientować się na jakim etapie przygotowania jesteśmy, oraz na wyłapanie błedów ktorym musimy poświęcić jeszcze troszke czasu i uwagi.

CAE - oceny egzaminacyjne

Egzamin zostanie zaliczony w przypadku zdobycia oceny A, B lub C, oceny D i E są ocenami negatywnymi co jest równoznaczne z ponownym podejściem do egzamin (opłata za egzamin nie podlega zwrotowi w całości ani w części.)

 • A - 80% - 100%
 • B - 75% - 79%
 • C - 60% - 74%
 • D - 55% - 59%
 • E - poniżej 55%

Wyniki egzaminu CAE możemy znaleźć na stronie: http://www.britishcouncil.home.pl/exrs/kryterium.php

 • © filus.edu.pl - certyfikaty językowe
 • design by: Template World