Gulde Line

certyfikaty językowe

CPE - Certificate of Proficiency in English

Czym jest CPE ?

CPE jest certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, certyfikat jest uznawany I respektowany na całym świecie, honorowany przez polskie Ministerswo Edukacji Narodowej, urzędy służby cywilnej, CPE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Europie a także i na całym świecie, CPE jest certyfikatem spełniającym wymagania językowe stawiane przez przez większość anglojęzycznych Uniwersytetów I Instytucji edukacyjnych przy procesie rekrutacji studentów. Certyfikat ważny jest bezterminowo.

Posiadanie certyfikatu CPE pozwala na automatyczne zaliczenie lektoratu na studiach, umożliwia podjęcie nauki za granicą, a także znacznie ułatatwia otwarcie własnego biura tłumaczeń.

Egzamin składa się z 5 częsci, z każdej można uzyskać 40punków co daje łącznie 200punktów.

 • reading: (czytanie - 90 minut) - Częśc składa się z czterech zadań, zadania są typu : "multiple choice" oraz "gapped text", maxymalnie do zdobycia jest 40 punktów, po 10 na każde zadanie.
 • Writing: (pisanie - 2 godz.) - część składająca się z 2 zadań z czego pierwsza polega na tym że zdający wykonuje jedno lub więcej obowiązkowe zadanie, natomiast w części drugiej wybierają jeden z proponowanych tematów wypracowań. Wypracowanie składać się powinno z conajmniej od 300-350 słów.
 • zastosowanie struktur językowych: (English in Use - 90 minut) - ta część składa się z pięciu zadań. Zadania są typu:sentence transformations, word formation cloze, open-ended comprehension questions and summary task, open cloze, gapped sentences.
 • listening: (słuchanie - 45min.) - Składające się z 3 lub 4 zadań. Nagranie do każdego zadania odtwarzane jest dwukrotnie, zadania są typu: multipple choice czyli wybór jednej prawidłowej odpowiedzi z kilku możliwych, dopasowanie prawidłowej odpowiedzi, zadania typu prawda lub fałsz.
 • speaking: (mówienie - ok. 19Min.) - podobnie jak przy egzaminie CAE kandydaci oceniani są parami przez dwójke egzaminatorów. Zadanie podzielone jest na 3 części, w części pierwszej zdający rozmawiają ze sobą o swoim otoczeniu (rodzina, praca, dom). W drugiej porównują I komentują otrzymane fotografie, a w ostatniej prowadzą dyskusje z egzaminatorem na zadany temat.

Terminy egzaminów CPE

Organizowane są 2 sesje egzaminów CPE piewszy z nich odbywa się w czerwcu natomiast drugi w grudniu, zapisy odbywają się zwykle od 3-4 miesięcy przed egzaminem.

Terminy egzaminów w sesji letniej 2008:
Zapisy w dniach od 3 do 14 marca.

Egzaminy w dniach:

 • Części pisemne (Część 1, 2 i 3): 10 czerwca (Warszawa i Kraków); 14 czerwca;
 • Część ustna i ze słuchu (Część 4 i 5): od 19 maja do 22 czerwca.

Terminy egzaminów w sesji zimowej 2008:

 • Części pisemne (Część 1, 2 i 3): 6 grudnia; 9 grudnia (Warszawa i Kraków);
 • Części ustna i ze słuchu (Część 4 i 5): od 14 listopada do 14 grudnia.

Testy CPE

Przykładowe testy CPE:

CPE - oceny egzaminacyjne

W egzaminie CPE identycznie jak w FCE i CAE są trzy oceny pozytywne (A,B,C) i dwie negatywne (D, E). Uzyskana punktacja jest sumą puktów uzyskanych we wszystkich częściach. Uzyskanie oceny negatywnej jest równoważne z niezaliczeniem egzaminu, opłata za egzamin nie zaliczony nie podlego zwrotowi całkowitemu ani częściowemu.

 • A - 80% - 100%
 • B - 75% - 79%
 • C - 60% - 74%
 • D - 55% - 59%
 • E - poniżej 55%

Wyniki egzaminu CAE możemy znaleźć na stronie: http://www.britishcouncil.home.pl/exrs/kryterium.php

 • © filus.edu.pl - certyfikaty językowe
 • design by: Template World