Gulde Line

certyfikaty językowe

DELF

Czym jest Diplôme approfondi de langue française?

Aby przystąpić do egzaminu DALF należy mieć zdany egzamin DELF lub zdać test sprawdzający. Certyfikat DALF zwalnia z egzaminów z języka francuskiego przy ubieganiu się o przyjęcie na wyższe uczelnie we Francji.

Egzamin DALF ma dwa poziomy C1 i C2. Oba z nich zdaje się po uprzednim wybraniu jednej z dwóch dziecin: nauki humanistyczne (lettres et sciences humaines) lub nauki ścisłe (sciences). Na egzaminie wykorzystuje się materiały pochodzące z prasy, radia i Internetu lub dzieł literackich.

DALF C1

  • Rozumienie ze słuchu (ok. 40 minut) – Dwukrotnie odtwarzane jest nagranie ok. 8 minutowe po którym należy udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące odsłuchanego nagrania. Następnie jednokrotnie odsłuchiwanych jest kilka krótkich nagrań na które także należy udzielić odpowiedzi.
  • Rozumienie tekstu (50 minut) – odpowiadanie na pytania do podanego tekstu. Tekst jest tekstem zaczerpniętym z literatury lub publicystyki, długość tekstu to ok. 1,500 do 2,000 słów.
  • Wypowiedź pisemna (2h 30 min) – należy napisać dwa teksty: syntezę w 220 słowach, która będzie streszczała kilka otrzymanych do przeczytania dokumentów oraz napisać esej argumentacyjny związany z tematami zawartymi w podanych dokumentach na podstawie których napisało się syntezę (maksymalnie na 250 słów).
  • Wypowiedź ustna (30 min, przygotowanie 1h) – prezentacja połączona z dyskusją na zadany temat na podstawie otrzymanych artykułów.

DALF C2

  • Rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna (30 minut, przygotowanie 1h) – po dwukrotnym wysłuchaniu nagrania podczas którego można robić notatki kandydat przygotowuje się do rozmowy z komisją podczas której przedstawia tematykę odsłuchanego nagrania i rozwija jego idee i problematykę.
  • Rozumienie i wypowiedź pisemna – Kandydat otrzymuje kilka tekstów, liczących łącznie około 2 000 słów. Na ich podstawie pisze własną wypowiedź (np. artykuł).

Terminy DALF

Egzaminy odbywają się raz w roku w czerwcu.

Testy DALF

Wszystkie testy, pytania i przykładowe nagrania wykorzystywane podczas egzaminów w poprzednich latach dostępne na stronie: www.ciep.fr.

Oceny i wyniki egzaminu DALF

W egzaminie DALF C1 z każdej z 4 części można uzyskać 25 punktów. Egzamin jest zdany kiedy uzyska się 50 punktów łącznie, przy czym z każdej części trzeba uzyskać co najmniej 5 punktów.

W egzaminie DALF C2 o ostatecznym wyniku i zaliczeniu egzaminu decyduje jury egzaminacyjne.

  • © filus.edu.pl - certyfikaty językowe
  • design by: Template World