Gulde Line

certyfikaty językowe

DELF

Czym jest Diplôme d'études en langue française?

DELF (Diplôme d'études en langue française) to oficjalny międzynarodowy certyfikat języka francuskiego ustanowiony przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uznawany na całym świecie, ważny jest bezterminowo i zaświadcza o umiejętnościach kandydata w zakresie znajomości języka francuskiego (w piśmie i w mowie).

DELF można zdawać na jednym z 4 poziomów: A1 i A2 (poziom podstawowy) oraz B1 i B2 (poziom samodzielności). Istnieje również wersja DELF junior – przeznaczona dla młodzieży, skonstruowana tak samo jak egzamin dla dorosłych lecz o nieco innej tematyce.

Każdy egzamin składa się z czterech części sprawdzających umiejętności. Egzamin przeprowadzany jest w jednym dniu. Do każdego egzaminu można przystępować dowolną ilość razy.

Egzamin DELF składa się z 4 części:

  • Rozumienie ze słuchu (od 20 do 30 minut w zależności od poziomu) – odsłuchanie nagrań z taśmy (3-4 nagrania po ok. od 3-10 minut nagrania w zależności od poziomu) na temat codziennego życia i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące odsłuchanego tekstu.
  • Rozumienie tekstu (od 30 minut do 1h w zależności od poziomu) - udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstów dotyczących życia codziennego. W zależności od poziomu otrzymuje się od 3-5 krótkich tekstów, lub 2 dłuższe. Tematyka tekstów zależy od wybranego poziomu.
  • Wypowiedź pisemna (od 30 minut do 1h w zależności od poziomu) – należy napisać najczęściej 2 teksty na zadane tematy w ściśle określonej formie np. w postaci: krótkiego opowiadania, listu, eseju, recenzji itp.
  • Wypowiedź ustna (od 10 – 20 minut) – krótka rozmowa na ogólne tematy dotyczące życia codziennego. Czas przygotowania do rozmowy ok. 10 - 30 minut.

Terminy DELF

Egzaminy odbywają się w styczniu i czerwcu.

Testy z DELF

Wszystkie testy, pytania i przykładowe nagrania wykorzystywane podczas egzaminów w poprzednich latach dostępne na stronie: www.ciep.fr.

Oceny i wyniki egzaminu DELF

W każdej z 4 części egzaminu można zdobyć maksymalnie 25 punktów. Egzamin jest zdany kiedy uzyska się 50 punktów łącznie, przy czym z każdej części trzeba uzyskać co najmniej 5 punktów.

  • © filus.edu.pl - certyfikaty językowe
  • design by: Template World