Gulde Line

certyfikaty językowe

FCE - First Certificate in English

Czym jest FCE?

FCE to najpopularniejszy w Polsce egzamin z języka angielskiego potwierdzający znajomość tego języka na poziomie ¦redniozaawansowanym. Certyfikat ten honorowany jest m.in. przez Urząd Służby Cywilnej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) jako udokumentowanie wymaganych przez te jednostki umiejętności językowych.

Przygotowanie do egzaminu FCE wymaga 600-650 godzin lekcyjnych, a uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo. Aby przystąpić do egzaminu, nie jest konieczne uczęszczanie na kursy do FCE, aczkolwiek zalecane są dodatkowe zajęcia z kompetentną osobą.

Egzamin FCE składa się z 5 części i w takiej formie obowiązują one do sesji letniej 2008, po czym z sesją zimową 2008 ulegają zmianie:

 • reading (czytanie - 1 godz. 15 min) - 4 zadania, w tym: testy wielokrotnego wyboru (multiple choice), dopasowanie prawidłowej odpowiedzi (multiple matching), uzupełnianie luk w tekście (gap filling);
 • writing (pisanie - 1 godz. 30 min.) - 2 zadania (po 120-180 słów), w tym pierwsze jest obowiązkowe, a drugie wybiera się spośród pozostałych zadań. Do napisania mogą być m.in.: list formalny, list nieformalny, raport, recenzja i artykuł. Ostatnie zadanie opiera się na liście nieobowiązkowych lektur;
 • English in Use (zastosowanie struktur językowych - 1 godz. 15 min) - 5 zadań, w tym: transformacje zdań (key word transformations), uzupełnianie luk w tekście (multiple choice lexical cloze), uzupełnianie luk własnymi odpowiedziami (open structural cloze), poprawianie błędów (error correction) i słowotwórstwo (word formation);
 • listening (rozumienie ze słuchu - ok. 40 min) - 4 części, w tym: wypełnianie pól formularza na podstawie nagrania, uzupełnianie zdań brakującymi fragmentami, wybór prawidłowej odpowiedzi (multiple choice) i wybór prawidłowej odpowiedzi (multiple matching);
 • speaking (mówienie - ok. 14 minut) - jest to część zdawana w parach, składająca się z 4 części, w tym: rozmowa o szkole i innych luźnych tematach, porównanie obrazków, wspólne zadanie i dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

Terminy egzaminu FCE

Terminy egzaminów w sesji letniej 2008:
Zapisy w dniach od 3 do 14 marca.

Egzaminy w dniach:

 • Części pisemne (Część 1, 2 i 3): 10 czerwca (Warszawa i Kraków); 14 czerwca;
 • Część ustna i ze słuchu (Część 4 i 5): od 19 maja do 22 czerwca.

Terminy egzaminów w sesji zimowej 2008:

 • Części pisemne (Część 1, 2 i 3): 6 grudnia; 9 grudnia (Warszawa i Kraków);
 • Części ustna i ze słuchu (Część 4 i 5): od 14 listopada do 14 grudnia.

Lektury na egzamin FCE

 • Arthur C Clarke, 2001: A Space Odyssey (Penguin Readers or any other edition)
 • Richard Prescott, Officially Dead (Heinemann ELT)
 • Jules Verne, Round the World in Eighty Days (Penguin)
 • Charles Dickens, Great Expectations (Macmillan)
 • Geston Leroux, The Phantom of the Opera (Penguin)

Testy FCE

Najważniejszym etapem przygotowań do egzaminu są testy FCE, których rozwiązywanie pomoże w śledzeniu na bieżąco postępów w nauce, a także w wyłapywaniu błędów, którym należy poświęcić więcej czasu.

Poniższy spis testów do FCE ułatwi te przygotowania.

Oceny i wyniki FCE

Egzamin jest zaliczony w przypadku zdobycia ocen: A, B i C. Oceny D i E są negatywne. Poniżej znajduje się przedział procentowy poszczególnych ocen:

 • A - 80% - 100%
 • B - 75% - 79%
 • C - 60% - 74%
 • D - 55% - 59%
 • E - poniżej 55%

W przypadku oceny negatywnej i ponownego podejścia do egzaminu, opłata za pierwszy egzamin nie ulega zwrotowi ani w całości, ani w części. Zdanie egzaminu FCE nie jest wymagane do podejścia do egzaminów na wyższym poziomie.

Wyniki egzaminu FCE znajdują się na stronie http://www.britishcouncil.home.pl/exrs/kryterium.php

 • © filus.edu.pl - certyfikaty językowe
 • design by: Template World