Gulde Line

certyfikaty językowe

Nivel Inicial

Czym jest Nivel Inicial?

Nivel Inicial (dawniej Certificado Inicial de Espanol) jest certyfikatem dokumentującym znajomość tego języka w stopniu podstawowej komunikacji. Egzamin na tym poziomie jest bardzo prosty. Jako formalne potwierdzenie pełnej znajomości tego języka, w Polsce są uznawane tylko certyfikaty z dwóch kolejnych poziomów.

Egzamin Nivel Inicial składa się z 5 części:

  • Comprensión de lectura (rozumienie czytanego tekstu) - część trwa 40 minut. Do rozwiązania przygotowany jest test wyboru, a odpowiedzi zaznacza się na podstawie informacji z wcześniej przeczytanego tekstu.
  • Expresión escrita (pisanie) - część trwa 50 minut. W tej części zdający musi samodzielnie napisać kilka krótkich tekstów na dowolny temat np. zaproszenie, ogłoszenie, itp.
  • Comprensión auditiva (rozumienie ze słuchu) - część trwa 30 minut. Na podstawie usłyszanych konwersacji, zdający musi zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi. Część tego etapu składa się z 4 zadań.
  • Gramática y vocabulario (gramatyka i słownictwo) - część trwa 40 minut. Tutaj są 3 zadania: wstawienie brakujących słów do tekstu, dopasowanie do danych sytuacji odpowiednich zdań je opisujących oraz znalezienie w podanych zdaniach błędów i dopasowanie do nich poprawnych sformułowanie z niżej podanych.
  • Expresión oral (konwersacja) - część trwa 10 minut. Zadaniem zdającego jest prowadzenie rozmowy w czasie ok. 10 minut.
  • © filus.edu.pl - certyfikaty językowe
  • design by: Template World