Gulde Line

certyfikaty językowe

Nivel Intermedio

Czym jest Nivel Intermedio?

Nivel Intermedio (dawniej Diploma Básico de Espanol) jest certyfikatem dokumentującym znajomość języka hiszpańskiego w stopniu komunikatywnym, podobnym do wymaganego na poziomie FCE w języku angielskim.

Egzamin Nivel Intermedio składa się z 5 części:

  • Comprensión de lectura (rozumienie czytanego tekstu) - część trwa 60 minut. Zadaniem jest prawidłowe zaznaczenie odpowiedzi na 12 pytań. Odpowiedzi zaznacza się na podstawie podanych 4 tekstów, których długość ograniczona jest do 450 słów.
  • Expresión escrita (pisanie) - część trwa 60 minut. Zdający ma za zadanie napisanie krótkiego, na ok. 150 do 200 słów, nieformalnego listu oraz dowolnego tekstu o podobnej długości.
  • Comprensión auditiva (rozumienie ze słuchu) - część trwa 30 minut. Na podstawie 4 różnych konwersacji (mogą to być wywiady, wiadomości, itp.) zdający musi odpowiedzieć na 12 zamkniętych pytań ich dotyczących.
  • Gramática y vocabulario (gramatyka i słownictwo) - część trwa 60 minut. W tej części są 2 zadania w formie testu wyboru. Jedna część jest to tekst zawierający 20 luk do uzupełnienia. Część druga, to 40 dialogów, z których w każdym występuje jedno puste miejsce.
  • Expresión oral (konwersacja) - część trwa 10-15 minut. Zadaniem zdającego jest prowadzenie rozmowy w czasie ok. 10-15 minut.
  • © filus.edu.pl - certyfikaty językowe
  • design by: Template World