Gulde Line

certyfikaty językowe

Nivel Intermedio

Czym jest Nivel Superior?

Nivel Superior (dawniej Diploma Superior de Espanol) jest certyfikatem na poziomie bardzo zaawansowanym. Dokumentuje znajomość również specjalistycznego słownictwa, w tym również znajomość hiszpańskiej kultury i obyczajów. Jest egzaminem wymagającym solidniejszego przygotowania aniżeli część poprzednia. Poza tym, wymagana jest znajomość specyficznych wyrażeń, tzw. "frases hechas".

Egzamin Nivel Superior składa się z 5 części:

  • Comprensión de lectura (rozumienie czytanego tekstu) - część trwa 60 minut. Składa się z 2 zadań. Pierwsze z nich to: prawidłowe zaznaczenie odpowiedzi na 9 pytań. Odpowiedzi zaznacza się na podstawie podanych 3 tekstów, których długość ograniczona jest do 800 słów. Drugie to: logiczne ułożenie w całość tekstu podzielonego na 10 fragmentów.
  • Expresión escrita (pisanie) - część trwa 60 minut. Zdający ma za zadanie napisanie krótkiego, na ok. 150 do 200 słów, formalnego listu oraz dowolnego tekstu o podobnej długości.
  • Comprensión auditiva (rozumienie ze słuchu) - część trwa 45 minut. Na podstawie 4 różnych audycji (są to wywiady, wiadomości telewizyjne oraz dialogi między grupą ludzi) zdający musi odpowiedzieć na 16 zamkniętych pytań ich dotyczących.
  • Gramática y vocabulario (gramatyka i słownictwo) - część trwa 60 minut. W tej części są 2 zadania w formie testu wyboru oraz zadanie z gramatyki. Jedna część jest to tekst zawierający 20 luk do uzupełnienia. Dalej zdający musi odpowiedzieć na 35 pytań zamkniętych. Ostatnim zadaniem tego etapu jest znalezienie w tekście 5 błędów gramatycznych.
  • Expresión oral (konwersacja) - część trwa 10-15 minut. Zadaniem zdającego jest prowadzenie rozmowy w czasie ok. 10-15 minut.

Aby egzamin na danym poziomie został zaliczony i potwierdzony certyfikatem, zdający musi uzyskać zaliczenie z każdej osobnej jego części. Końcowy rezultat może być albo "apto", czyli zaliczone, albo "no apto", niezliczone.

  • © filus.edu.pl - certyfikaty językowe
  • design by: Template World