Gulde Line

certyfikaty językowe

DELF

Czym jest Zertifikat Deutsch (Goethe-Zertifikat B1)?

Certyfikat ten uznawany jest w Niemczech i w wielu innych krajach. Zdanie egzaminu świadczy o solidnych podstawach znajomości języka i umożliwia poprawne porozumiewanie się we wszystkich ważnych sytuacjach życiowych. Osoba z tym certyfikatem opanowała ok. 2 tys. słów i najważniejsze struktury gramatyczne.

Egzamin ZD składa się z egzaminu pisemnego, trwającego ok. 150 minut, oraz 15-minutowego egzaminu ustnego.

Egzamin pisemny

  • Rozumienie tekstu czytanego (Leseverstehen) - dopasowywanie zdań do krótkich tekstów oraz praca z dłuższym tekstem do którego należy dobrać poprawne odpowiedzi (test wyboru).
  • Rozwiązywanie zadań gramatyczno-leksykalnych (Sprachbausteine) – uzupełnianie luk w tekście na podstawie podanych kilku słów do wyboru.
  • Rozumienie tekstu słuchanego (Hörverstehen) - po odsłuchaniu krótkich tekstów (raz lub dwa razy) należy udzielić odpowiedzi na pytania (odpowiedzi typu prawda/fałsz).
  • Wypowiedź pisemna (Schriftlicher Ausdruck) – należy napisać prywatny lub pół formalny list na podane zagadnienia.

Egzamin ustny (Mündliche Prüfung)

  • Krótka rozmowa z kandydatem na tematy ogólne (rodzina, szkoła, zamieszkanie itp.) (3 min).
  • Rozmowa na zaproponowany przez komisje temat. (6 min).
  • Rozwiązanie problemu/zagadnienia zadanego przez komisję (6min).

Terminy ZD

Jest to egzamin sezonowy odbywa się dwa razy w roku.

Testy ZD

Testy wykorzystywane podczas egzaminów w poprzednich latach dostępne na stronach: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzd/mat/enindex.htm i www.goethe.de/lrn/pro/ZD-online/ZD.htm.

Oceny i wyniki egzaminu ZD

Warunki zdania egzaminu: Należy uzyskać min. 60% punktów: minimum 135 punktów z części pisemnej i minimum 45 punktów z części ustnej.

  • © filus.edu.pl - certyfikaty językowe
  • design by: Template World