Gulde Line

certyfikaty językowe

DELF

Czym jest Zentrale Mittelstufenprüfung (Goethe-Zertifikat C1)?

Jest to egzamin na zaawansowanym poziomie. Honorowany jest przez niektóre uczelnie w Niemczech zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego. W Polsce certyfikat ten uprawnia nauczycieli do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych klas 1-3.

Certyfikat poświadcza znajomość języka niemieckiego umożliwiającą swobodne komunikowanie się w piśmie i w mowie oraz wyrażanie swoich poglądów w życiu prywatnym oraz zawodowym.

Egzamin ZD składa się z 4 części.

 • Rozumienie tekstu czytanego (Leseverstehen) – uzupełnianie tekstu z lukami, przyporządkowywanie tekstu oraz uzupełnianie tekstu na bazie wielokrotnego wyboru.
 • Rozumienie tekstu słuchanego (Hörverstehen) – Podzielony jest na dwie części. W pierwszej po odsłuchaniu nagrania uzupełnia się luki w tekście. W drugiej części po odsłuchaniu nagrania zaznacza się na liście wielokrotnego wyboru prawidłową odpowiedź.
 • Wypowiedź pisemna (Schriftlicher Ausdruck) – Podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich należy napisać tekst na bazie podanych aspektów. Druga część to uzupełnianie luk w oparciu o transformację wyrażeń z tekstu formalnego na nieformalny lub na odwrót.
 • Egzamin ustny (Mündliche Prüfung) – cześć pierwsza to Monolog - wypowiedź na dany temat według. zadanych aspektów, cześć druga to rozmowa – dyskusja na zadany temat.

Egzamin ustny (Mündliche Prüfung)

 • Krótka rozmowa z kandydatem na tematy ogólne (rodzina, szkoła, zamieszkanie itp.) (3 min).
 • Rozmowa na zaproponowany przez komisje temat. (6 min).
 • Rozwiązanie problemu/zagadnienia zadanego przez komisję (6min).

Terminy ZMP

Jest to egzamin sezonowy i odbywa się 2 razy w roku.

Testy ZMP

Testy wykorzystywane podczas egzaminów w poprzednich latach dostępne na stronie: www.goethe.de.

Oceny i wyniki egzaminu ZD

Aby zdać egzamin trzeba uzyskać min. 60% punktów: Maksymalnie można uzyskać 100 punktów:

 • minimum 45 punktów z części pisemnej;
 • minimum 15 punktów z część ustnej.
 • © filus.edu.pl - certyfikaty językowe
 • design by: Template World